Zutphen’s welkom

Kom binnen in dit oord: de poort staat altijd open
totdat de stad naar bed gaat op klokke tien voor tien
‘de dagtocht zit er op’ verzucht zij dan en bovendien:
ze is al oud en heeft al eeuwen meegelopen

kijk hoe het leven zich in gang zet in een verstilde wijk
huizen even oud als bomen maar korter van memorie
toch zijn ook zij straks onderdeel van de historie
die ooit begon op het smalle land langs Berkel’s dijk

beleef in Warnsvelds dreven de weemoed van de paden
die doen alsof zij leiden naar een landgoed van weleer
maar sla ook varianten van een nieuwe bouwstijl gade

die Leesten nu beheerst en proef ook Hoven’s sfeer
kom terug over de brug: wie eens liep langs de IJsselkade
is dan opnieuw verkocht en vergeet de Torenstad nooit meer.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen


Sonnet geschreven ter gelegenheid van de verwelkoming van de
nieuwe inwoners van Zutphen in de Burgerzaal op 16 april 2009.