site - 1

Zutphen bij nacht

Je loopt door de straten van Zutphen,
licht van de winkels vernist de klinkers,
het poortersklokje klonk uren geleden
het heden vast aan het verre verleden
de markten slijten geschiedenis.

De tijd is niet meer eenrichtingsverkeer,
het nu verliest het gezag van de dag,
je bestaan smelt als nat zout op de markt
onder voeten van marskramers, loodkloppers,
kruikenzeikers, het geschreeuw van
Vikingen over de IJssel, bommenwerpers,
Spaanse en Franse kanonnen, de fluwelen
étude van een cellostudent, het geklak
van paarden over de keien, de intocht
van rijen bevrijders, de knecht die rent om
het winterpaleis nog op tijd te bereiken,
de standvastige schippers over het water,
het zinken en klinken van bruggen
en dijken en eeuwen van ganzengesnater.

Je loopt over de rand van de jaren,
wat geeft het dat je uit de tijd tuimelt
als je lege plek door de nacht wordt bewaard.

© Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter Zutphen 2019 -