Vredeswake

Bij de opening van de vredeswake op de Gravenhof te Zutphen
21 september2009 om 00.00 uur

soms is vrede een verre geliefde
door dichters omarmd in een lied
wie niets heeft dan een stem
zal steeds het woord beminnen
waar geweld woekert als onkruid
zien politici een vredesmissie
wie te zeer aast op nog meer stemmen
zal steeds het woord vervormen
voor de meesten hier is vrede
de gewoonste zaak ter wereld
wie oorlog slechts uit beelden kent
zal steeds het woord vergeten
vrede – voor ons bekend terrein -
stad met mensen met bekommernis
om wat er ver van hier zich afspeelt
hun woord zal steeds een bede zijn
wie hier of elders geen vrede en daarom
ook geen vrijheid kent is sprakeloos
en voor wie meent een stem te hebben
zal steeds het woord een schreeuw zijn

 

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen