Mas Papo groot

Voor een onbekende stad

Daar staan ze netjes
in het gelid alsof ze klaar zijn
voor het gevecht

schouder aan schouder
een enkele opdracht verwijderd
van het treffen.

Maar ze zijn al getroffen
nu niet meer
dan steen

in dode rijen opgesteld
komen ze weer tot leven
als ik de namen lees.

Wat denken wij
bij het passeren
van de Canadezenbrug

wat weten we van soldaten
die vochten en het leven lieten
voor een onbekende stad

en moegestreden burgers
van het nu zo vrije Zutphen
laat ons dit nooit vergeten.

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Op de avond van 4 mei 2017 voorgelezen in de Burgerzaal, voorafgaand aan de stille tocht en de kranslegging bij het Gideonmonument.