Voer voor Journalisten

Van de hand van Ton Luijten komen de volgende twee gedichten die hij schreef om mee te kunnen dingen naar de titel stadsdichter van Zutphen

Voer voor Journalisten

De overwelving
erotische hyperbool
voor een platgeslagen straat
bezongen door
de plaatselijke pers
vanwege een verkeerszuil
die opwinding veroorzaakt
die in elkaar zakt als de stadsbus nadert
die zichtbaar een erectie krijgt
bij een personenwagen kort daarachter
en onverbiddelijk binnendringt
in de geheime delen van het voertuig.

“Tja” zegt de man met de haringkar:
“Je zou er een boek
over kunnen schrijven.”

Kloostertuin.

Waar het gras naar wierook rook
en dominicanen hun breviergang deden
nu voetgangerssluis naar het station

Weleer bezongen
door twee laureaten
Ida doolde er
Hans zag er een Italiaan

Vanuit de expositieruimte
van het Stedelijk Museum
zie ik op het groene bankje
twee schooljongens zitten
naast hun omgevallen fietsen.
Ze trekken om beurten
aan dezelfde sigaret
en kijken af en toe wat schichtig om zich heen

schraal geworden bomen
hebben hun blad laten vallen.
In een hoek
tegen de stenen muur
blaast de wind gevallen blad
vermengd met stukjes plastic en papier
in een kringetje rond.

De winter is hoorbaar nabij.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen