Versmelting in Zutphen

Er zakt een zoetheid in de straten,
er zit wat suiker in de lucht.
Het is alsof bij ied’re zucht
een vleug cacao wordt losgelaten.

Fonteinen stromen donker over.
Pralines lichten helder op.
De binnenstad staat op zijn kop,
een geur bedwelmt; ‘t is puur getover !

Waar komt al die magie vandaan?
Van boven of van onderen?
Is het de kracht van volle maan

of zit juist het bijzondere
van deze dag in sámen gaan..?
Zo’n festival – doet wonderen !

© eke mannink, stadsdichter Zutphen.

Vandaag, 18 september, werd het jaarlijks terugkerende Chocoladefestival gevierd. In de Laarstraat werd dit poëtisch geopend, mét muziek van saxofonist / dwarsfluitist Ric Stokes.