Vers

Het stroomt.
Het stroomt met kracht.
Iets in mij brengt een ander iets in gang.
Het and’re iets stroomt verder en brengt lang
en langzaam nieuwe dingen aan. Zo stroomt het door en lacht
het leven mij zacht toe; ik schrijf het vers waarvan ik heb gedroomd.

© eke mannink, stadsdichter Zutphen.

Thema van de Landelijke Gedichtendag 26 januari was: Stroom. Om verzen onder ogen te brengen, die ze gewoonlijk niet lezen, besloot ik een aantal gedichten speciaal voor deze gelegenheid te schrijven. Ze verschenen in verschillende etalages in de stad. Dit is er één van.