Twee minuten

Te vaak nog is vrijheid een verre geliefde
tastend omarmd in een bange gedachte.
Wie zijn stem niet mag verheffen
zal in stilte het woord beminnen.

Waar geweld woekert als onkruid
is vrijheid een verdorde plant.
Wie de strijd aanbindt met onrecht
zal het woord ook inhoud geven.

Oorlogsjaren drijven in de tijd
steeds verder van ons weg.
Stad met mensen die het vergeten
bezweren met twee minuten stilte. 

Twee minuten om te trachten
de tekens van dat verleden
en alles wat verloren ging
in een zinvol beeld te vangen.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen