Stilstaand in het voorbijgaan

Welkom kom wel

Passeer mij zoals je jezelf passeert
Als een vergeten herinnering aan de toekomst
Nieuw licht ligt nieuw
Over de stand van zaken van stand/
Waar ben ik gebleven ben ik waar/
tijd groeit naar beide richtingen groeit tijd/
om te zien hoe wij dwaalden in duisternis dwaalden om te zien /
als je stilstaat bij verleden of toekomst alsof ze stil stilstaat
maar dichterbij blijkt ze niet gestold maar stromend /
Pas van afstand kan men scherp zien /
vanaf de de wijzers van de Walburg /
wij leven in onze ondergrondse gangen /
deze avond graven wij ons weer op
hier binnen als konijnen knagen wij aan de wortels van de tijd binnen hier
op deze avond graven wij ons weer
wij leven in onze ondergrondse gangen /
vanaf de de wijzers van de Walburg/
Pas van afstand kan men scherp zien /
maar dichterbij blijkt ze niet gestold maar stromend/
als je stilstaat bij verleden of toekomst alsof ze stil stilstaat/
om te zien hoe wij dwaalden in duisternis dwaalden om te zien /
tijd groeit naar beide richtigen groeit tijd/
Waar ben ik gebleven ben ik waar/
Over de stand van zaken van stand/
Ligt nieuw nieuw licht
Als een vergeten herinnering aan de toekomst
Passeer mij zoals je jezelf passeert
Welkom kom wel

© Hanz Mirck 23 december 07

 

Lied ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zutphen op 7 januari 2008