tim

Tim Pardijs

Tim Pardijs, de nieuwe stadsdichter van Zutphen.

JURYRAPPORT: stadsdichter gemeente Zutphen 2013

“Nader tot Z.”. Dit was de titel van het gedicht waarmee Eke Mannink,
de stadsdichter die vandaag afscheid neemt, zich twee jaar geleden
van haar stadsdichterschap verzekerde. Met een originele benadering
omschreef zij een vergezicht op de stad Zutphen en hoe die stad
gaandeweg dichterbij komt.

Zoals het in dit gedicht gebeurt, zou het met ieder gedicht dat een
stadsdichter schrijft, moeten gaan. Je wil je, al lezend of luisterend
naar de voordracht van de stadsdichter, kunnen vereenzelvigen met
de stad, de stad als het ware dichterbij je laten komen.

Het is dan ook deze invalshoek waarmee de jury de gedichten van tien
inzenders met veel plezier heeft gelezen. Niet alleen met plezier; ook
met bewondering voor de kwaliteit en originaliteit van de ingezonden
gedichten. De stijlen waren zeer divers; klassieke versvorm, vrije verzen,
omschrijvend, filosofisch, meer – of minder – beeldend. Soms leek taal
een doel op zich, maar vaak was het een middel om het doel, namelijk
de lezer, te bereiken. De lezer die meegenomen wil worden in de beelden
of het gevoel dat de stadsdichter omschrijft.

De jury heeft op de volgende criteria gelet:
Stijl, toegankelijkheid, zeggingskracht:
Gezien de diversiteit aan mensen en evenementen in de samenleving is
het van belang dat de stadsdichter zijn/haar publiek kent en moeiteloos
omschakelt van een droeve naar een blijde gebeurtenis.
De stadsdichter krijgt nogal eens het verzoek binnen een korte termijn
een gedicht te schrijven. Het grote wachten op inspiratie is dan soms
niet aan de orde. Dat vereist vakmanschap en inzicht in wat er in de
samenleving speelt. Tevens zal de stadsdichter moeten kijken of zijn/haar
gedicht inhaakt op iets wat leeft onder de Zutphense en Warnsveldse
bevolking.