Mas Papo groot

Mas Papo

Juryrapport stadsdichtersverkiezing Zutphen

De jury heeft besloten te komen tot de voordracht van één kandidaat, die er bovenuit stak qua werk en ideeën. Tussen de rest zag de jury zo goed als geen verschil, zodat ervoor gekozen is daarin geen rangorde aan te brengen.

De gedichten van de winnaar vielen bij de juryleden op, door de woordspelingen, die iets raadselachtigs hebben en toch steeds een mooie eenheid vormen. Met ‘frisse ogen’ bekijkt de dichter als het ware de stad waar zijn hart naar uitging en waar hij sinds vier maanden woont.

De manier waarop hij zijn taak in wil gaan vullen, past goed bij wat hij ons al liet zien door middel van zijn inzending. Zelf zegt hij daar over: “Voor mij is een stadsdichter iemand die op poëtische wijze gebeurtenissen beschrijft en daar geen mening mee uitdraagt, maar mensen aan het denken zet. Daarnaast is de stadsdichter iemand die poëzie probeert uit te dragen. Anderen betrekken en enthousiast maken voor het schrijven van, lezen van of luisteren naar poëzie”.

Dat hem dat ernst is, blijkt uit het feit dat hij in zijn periode als gemeentedichter van Bernheze, mensen uitdaagde gedichten te schrijven, die hij om en om met een gedicht van zichzelf publiceerde.

Hij organiseerde festivals, publiceerde in eigen beheer een bundel, werkt momenteel aan een nieuwe bundel, deed redactiewerk op dit gebied, en heeft diverse optredens op zijn naam staan.

Met Mas Papo, de zesde stadsdichter van Zutphen, zullen de inwoners van de stad zeker van tijd tot tijd, met andere ogen leren kijken naar hun vertrouwde woonomgeving.

Carry Abbenhues

Voorzitter jury stadsdichter Zutphen 2017-2019

Hans Heesen  (directeur Filmtheater Luxor),
Dietske van den Berg (docent Baudartiuscollege),
Pieter Bas Kempe (dichter),
Anna Wiersma (scheidend stadsdichter)