erika

Eke Mannink

Eke Mannink stadsdichter van Zutphen 2011-2012.

Op donderdag 27 januari op de landelijke gedichtendag is, in Zupthen, Eke Mannink benoemd als stadsdichter van Zuthpen.

Tijdens de manifestatie “Taal als Teken van de Tijd”, waarin verschillende dichters en sing en songwriters optraden werd door burgemeester en jury voorzitter, Arnold Gerritsen, het jury rapport voorgelezen.

Hieronder het laatste deel van het jury rapport.
“………………..

Wie wordt nu de nieuwe stadsdichter voor de gemeente Zutphen?
Het werk van de gekozen stadsdichter heeft een grote zeggingskracht. De waarnemingen die gedaan worden vinden hun weerklank in zowel de meer klassieke dichtvorm als in het vrije vers. Er spreekt humor, en liefde voor de gemeente Zutphen, een persoonlijke inkijk en warmte uit de gedichten. De nieuw gekozen stadsdichter heeft zich zelf hierin onderscheiden.
De jury was unaniem in haar oordeel en verwacht met deze keuze een waardige opvolger te hebben gevonden voor Ton Luijten.
Aan de nieuwe stadsdichter de eer om de zo hoog gelegde lat, te evenaren of te overtreffen.
De jury is er unaniem van overtuigd dat de winnaar van deze poëtische contest die opdracht ook echt kan uitvoeren.

Om te eindigen met enkele regels uit het gedicht: “Nader tot Z.”: “Een zachte glans van wit; de IJsselkade. Zicht op de oude brug. En de genade  van het water.   Ongehoord”.

Dit gedicht behoort toe aan de winnende stadsdichter ……
Erika Mannink.