Anna Wiersma

Anna Wiersma

Juryrapport stadsdichtersverkiezing Zutphen

De jury was blij met de hoeveelheid inzendingen, waarbij het grote aantal deelnames van niet-Zutphenaren opviel. Een aangename verrassing, vooral ook omdat blijkt dat iemand niet in Zutphen hoeft te wonen om te reflecteren op de stad.

Een eervolle vermelding is op zijn plaats voor Merel Hubatka, met een inzending die bij alle juryleden opviel. Rijke taal en mooie beelden, zei een jurylid. Een zin als ‘Alles is hier’ pakt je, aldus een ander jurylid. De jury miste alleen in deze verhalende poëzie nog een vermogen om iets meer in te dikken, wat mysterie aan de lezer te laten. Een kandidaat waarvan de jury unaniem zegt: we hopen dat ze over twee jaar weer inzendt.

Dan de drie genomineerden. Henk Gombert is een dichter die het actuele en tijdloze beschrijft in zijn poëzie, zoals in zijn gedicht over het AZC, waarin hij heden en verleden knap aan elkaar verbindt. ‘Ritmisch en toegankelijk’ , zegt een van de juryleden, soms wat archaïsch volgens een ander jurylid. Uiteindelijk miste de jury het intieme, de stadsdichter in spe in zijn eigen gedichten.

Niek Hietbrink is een humorvolle dichter die goed beseft wat de positie van een stadsdichter zou moeten zijn. De poëzie van Niek is toegankelijk en origineel, met rijke taalvondsten. Daarnaast sprak Nieks idee om poëtische portretten van inwoners te schetsen de jury erg aan. Toch weet het geheel aan gedichten niet volledig te overtuigen, sommige gedichten hadden wellicht langer mogen rijpen.

Tenslotte de inzending van Anna Wiersma. ‘Sommige gedichten,’ sprak een jurylid, ‘zijn sprekend als een foto’. Ook was er ingetogen humor, een rondeel over het rondeel, wat daarnaast getuigt van vakmanschap. Dat ziet de jury terug in de hele inzending: goed uitgevoerde gedichten zowel in vaste als vrije vorm. Haar plan om jong en oud te bereiken, raakte de jury. Zoals de dichteres het zelf verwoordde: ‘oud of ziek zijn zou niet moeten betekenen, uitgesloten zijn van cultuur’. Ook is zij ervaren met het reageren op zaken door middel van poëzie. Maar wat de jury overtuigde was haar gedicht over het beeld ‘Else’, waarin de stad nu eens niet historie of steen is, maar bestaat uit klank. Daarom is de nieuwe stadsdichter van Zutphen: Anna Wiersma.