Stadsdichter Zutphen

De stadsdichter draagt bij aan het sociaal culturele klimaat in de gemeente Zutphen door het schrijven van gedichten over actuele gebeurtenissen en opvallende aspecten van het leven in deze gemeente. Bij culturele activiteiten of andere evenementen draagt de stadsdichter voor uit eigen werk. De gedichten zetten door hun inhoud, lyriek of humor de bewoners even op het andere been en betrekken hen bij de Zutphense samenleving.