Sein voor vertrek

O Oldebeuving geef ons een beving, een beiering
luid het nieuwe in, maak dat de tijd, breng
de liedjes die ik zin in herinnering. Ah, Kaardebol,
breng ons nieuwe duurzaamheid uit het verleden

meanderend naar de toekomst. En dus, ROC
Aventus reis met ik opnieuw mee, van de oude
naar de nieuwe stad, een nieuw schoolgebouw:
de wegen weerspiegeld in de ramen

(Vroeger staarde ik tijdens de les steeds
doodstil naar het bewegen op de wegen)
Wanneer bouwt men hemelwaarts een school die

door de wegen gevolgd wordt, een verte
omringd door nabijheid? Dan klinkt het bouwen
aan onze toekomst galmend over heel de stad.

© Hanz Mirck december 2008