Mas Papo groot

Reflectie

De IJssel glijdt langs mijn benen
als ik op de krib over de vlakte tuur
rust en overzicht.

Het water golft nog steeds
als het schip reeds lang
verdwenen is.

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Reflectie – kort gedicht ter gelegenheid van het project ‘IJssel in zicht’ van het KCZ als Zutphens onderdeel van de IJsselbiënnale op 16 juni