Prinses in de stad

Het gonst. Vanaf de Warnsveldse Boslaan
tot aan de Baankstraat achter in De Hoven.
Geen inwoner kan het al écht geloven…
Tot zij verschijnt. Pas dan zal Zutphen losgaan, 

versmelten in een diep oranje gloed.
Maar tot het zover is, blijft het slechts wachten.
Scenario’s verzinnen in gedachten
en hopen op een koninklijke groet. 

Alleen de medewerkers van Sutfene
en de oud’ren van ‘t  Coehoornsingelpand
verheugen zich met recht op een serene

en soevereine tête-à-tête op stand.
Het gonst van opwinding; wie is degene
die met haar zal verschijnen in de krant?

Eke Mannink, maart 2011