29 november 2010

Zutphen, 29 november 2010,

Keuze 3e stadsdichter van Zutphen stelt juryleden voor zware opgave 

In de aanloop naar de keuze van de 3e stadsdichter van Zutphen wordt er achter de schermen al heel hard gewerkt. In Warnsveld door de juryleden Heleen Buijs, voorzitter van de Dorpsraad en Ton Luijten, de huidige stadsdichter. In Zutphen evenzo door Sander Grootendorst, dichter en journalist, Marlies Claasen, presentatrice en zangeres en  burgemeester Arnold Gerritsen 

Een negental inzendingen van hoge kwaliteit is de prachtige oogst na de oproep van Stichting Dichter bij Zutphen aan mensen om zich kandidaat te stellen als opvolger van stadsdichterTon Luijten. Er zijn mooie, persoonlijke gedichten bij, maar ook gedichten gericht op gebeurtenissen in en om Zutphen. 

Nadat de ingezonden gedichten kritisch en met grote aandacht gelezen zijn door de juryleden, zullen zij een eerste keuze maken. Zij stellen eerst een shortlist samen van een drietal genomineerden.

Dat zal nog niet gemakkelijk zijn.

Binnenkort hopen wij u daarover te informeren. Dan blijft het een tijdje stil en is het heel spannend.

Tijdens de grote dichtmanifestatie op 27 januari 2011 in de Burgerzaal zal Arnold Gerritsen als voorzitter van de jury bekend maken wie is uitverkoren om zich gedurende twee jaar Zutphens 3e stadsdichter te mogen noemen.

Zet de datum alvast in uw agenda.