11 januari 2011

Zutphen, 1 februari 2011

 

Dank aan Zutphen na de verkiezing van de DERDE STADSDICHTER ERIKA MANNINK

 

Op donderdagavond 27 januari heeft Zutphen zich tijdens de grote poëzie-manifestatie van haar allerbeste kant laten zien. In de Burgerzaal bereidden velen de scheidend stadsdichter Ton Luijten een warm afscheid en de nieuwe stadsdichter Erika Mannink een hartelijk welkom.

 

De stadsdichters van buiten die optraden vonden het een voorrecht om in die prachtige Burgerzaal te mogen staan en waren jaloers op zo’n afscheid en op zo’n publiek. De optredende singer-songwriters kregen een buitengewoon hartelijk en welverdiend applaus van de aanwezigen.

 

In de pauze was er heerlijke Zutkoek. Erika Mannink ervoer haar aantreden als een warm bad.

De manifestatie met als titel Taal als Teken van de Tijd, het culturele jaarthema 2011 van Zutphen werd verlucht door een film, ingeleid door Luxor-directeur Joeri Bonsel. De film is ook de start van een reeks verdere activiteiten in Zutphen en Warnsveld. Heel bijzonder heeft de avond laten zien hoe het thema door mensen uit verschillende cultuursectoren gedragen wordt.

De media hebben er ruimhartig over bericht.

 

Het bestuur van de Stichting Dichter bij Zutphen wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de avond heel hartelijk danken, want deze avond heeft laten zien dat de stad Zutphen een stad is van dichtminnende mensen.

Zutphen in strofen De stadsgedichten die Ton Luijten in de afgelopen twee jaar schreef, zijn verzameld in een bundel die tijdens de manifestatie gepresenteerd is. Het eerste exemplaar is daarbij aan burgemeester Arnold Gerritsen plechtig overhandigd. De bundel ’Zutphen in strofen’ is geïllustreerd met tekeningen van de bekende Zutphense kunstenaar Wim van der Meij.

Wie die avond niet in de gelegenheid is geweest deze unieke bundel te bemachtigen kan terecht bij boekhandel Van Someren & ten Bosch in Zutphen en Boek &Co in Warnsveld. De bundel kost slechts €5. Voor deze prijs kun je niet onwetend blijven van alle prachtige gedichten en tekeningen!