Anna Wiersma

Opperengel

(met dank voor alle vlieguren)

Het Poortersklokje luidt:
de opperengel neemt
zijn vleugels van het haakje
en kust zijn gade goedenacht.
Wij stervelingen kunnen
rustig slapen, met delicate
slag ruist hij het venster uit
en houdt van pál onder
het wolkendek over de stad
en ‘t ommeland de wacht.
Alles onder controle
in de Hoven. De volle maan
verlicht het zwerk.
Alleen is bij Boer Kip
de lamp niet uit gedaan.
De Zuidwijken en Warnsveld:
geen bijzonderheden.
De rechtbank (toch een zorgenkind)
en dan de trotse schoonheid
van de Walburgiskerk…
Allengs gaat nu het daglicht gloren.
Een laatste looping nog,
dan wiekt hij sierlijk naar beneden.
Straks kan hij ’s nachts
ook slapen gaan.

© Anna Wiersma, 13-12-2015, stadsdichter Zutphen 2015-

Vanwege het vertrek van Burgemeester Arnold Gerritsen als Burgemeester van Zutphen.

In 2012 had de kunstroute als thema: Genius loci-(geest van de plek).
Dees Bijwaard (destijds Deelstra) & Nelleke Wiersma lieten burgemeester
Arnold Gerritsen daarbij heel toepasselijk als engel figureren, in hun minitheater aan de Kolenstraat.