O Koning

Eindelijk eens jarig thuis en niet op tournee,
geen koekhappen, wc-potten en liedjes
zult U ons missen, Sire, Uw gemangeld volk

dat deze dag opnieuw moet draven en moet vechten
voor het leven, ogen sluiten, kisten en begraven
dat worstelt om welzijn in tehuizen, het rusteloos

bestaan in de gevangenis en de kliniek en nachtenlang
moet rekenen om niet failliet of schuldgebukt te gaan.
En toch speelt Uw koninklijk orkest het oude lied

van Spaanse vorsten en prinsen van Oranje
stuurt Uw volk schoonheid rond en grappen, vertelt
verhalen, brengt brieven, troost en boodschappen.

Sire, vier feest vandaag, maar morgen bent U weer
de koning van het anderhalvemeter volk dat hunkert
naar meer ruimte of juist het tedere omarmen.

Onze schild ende betrouwen, koning, zijn de drie
grote krachten die deze virus gaan verslaan:
kennis, schoonheid en een liefdevol erbarmen.

© Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter Zutphen 2019 – 2020
ter gelegenheid van 27 april, Corona-Koningsdag