Nieuwjaar

Afgeschreven dagen in groene prullenbakken
op stoepranden beginnen te ruiken als de klok

twaalf slaat drijft er rook
door de tuinen door de ramen
zien we het nieuwe jaar als één
dag uitgestrekt op de grond naast
de zwartgeblakerde prullenbakken
snippers van dagen die we aanstaken.

Mannen met gevoerde jassen en handschoenen
verwijderen wat wij nalieten, voorkomen dat ze
verstrikt raken in dromen voor het komende jaar.

© Tim Pardijs, stadsdichter Zutphen 2013-2014, Nieuwjaarsreceptie gemeente Zutphen 2014