Anna Wiersma

Nieuwjaar 2016

Als een cadeautje ligt het nieuwe jaar
te glanzen in mijn hand.
De inhoud is nog strikt geheim,
het raden kan beginnen,
“Zacht rammel ik het doosje
heen en weer- en luister”.
Wat zou het zijn, dat onze kleine stad
te wachten staat?
De Hanzehof voorlopig nog in het palet,
de rechtbank,  in de toekomst
ook gered? De vluchtelingen
“die, vanuit het duister in hun
land”, weer durven hopen
op een menselijk bestaan.
Een nieuwe burgemeester die zal zien
hoe ‘t luster van onze parel
overal doorheen kan glanzen.
Als ik het pakje open doe
worden de vragen antwoorden.
We zullen zien- “we hebben om het goed te doen,
driehonderdzesenzestig dagen”.

© Anna Wiersma, 13-12-2015, stadsdichter Zutphen 2015-

N.a.v. een nieuw jaar.