Keerpunt

Gekomen op het keerpunt van seizoenen
ben ik in het domein van Kaardebol beland
centrum van rust en dynamiek in kleur beplant
natuur gaat zich geleidelijk ontgroenen

Maar groen staat ook voor het opnieuw beginnen
is wegbereider van een tijd die komen gaat
milieubeheer hangt te vaak aan een zijden draad
en dit complex laat zien hoeveel er is te winnen

In ‘t labyrint ontdek ik de voorspelling
dat elke wending naar het einddoel leidten niet doodloopt op ingebouwde tegenstelling

die vaak ten grondslag ligt aan politiek beleid
verlopen denkbeelden gaan op de helling
in ‘duurzaam’ schuilt hernieuwde kwaliteit.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen