Anna Wiersma

Jubileum

De stad wil gezien
En de stad wil gehoord.
Gezien in de kunst,
en historie, en mensen.
Gehoord in wat speelt
en wat leeft.
De stad heeft gezicht
en de stad heeft een stem.
De stad voert het woord
bij monde van zender en dichter.
Hef vandaag dan het glas op die B
en in ’t kielzog FM.

© Anna Wiersma, stadsdichter Zutphen 2015-
7-3-2015, gemaakt en voorgedragen voor het 25 jarig jubileum van de Regionale zender BFM.