Mas Papo groot

Ik geef u water

Het is lang geleden dat ik hier stond
als ik rondkijk zie ik vertrouwde huizen
alsof de tijd heeft stilgestaan
de geur van water waait nog
door de Marspoortstraat
de toren die mij beschutte
tegen onaangename dingen
slaat nog om hetzelfde uur

het blik rondom is toegenomen
de mens gaat nieuwerwets gekleed
maar is dezelfde al die tijd gebleven
kom rond mij staan zoals destijds
en ontmoet elkaar

mijn arm zit vast
maar mijn oog ziet u
naderen
en ook al bent u geen putgenoot
ik geef u water zoveel u wilt
het is fijn weer t’rug te zijn.

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de de stadspomp ’Prins van Oranje’ op de Groenmarkt op woensdagmiddag 4 oktober 2017.