site - 1

Honderd jaar Luxor

Honderd jaar is Luxor de lantaren
in het duister van ons klein bestaan.
Met een simpel kaartje in de hand
is de wereld van de dagelijkse waan
die hele rauwe, grauwe wereld
zonder kracht om ons te breken.

Hier geldt de macht van het magische
moment. Dat betoverende teken
waarop het licht dimt en elk gezicht
van jong tot oud van arm tot rijk
óp kijkt naar het doek en elke
maskerade wegvalt tot de naakte

waarheid: in elke man of vrouw
het ontvankelijke kind en de oudste
bewoners van de aarde rond het vuur.
Kom vader, moeder, roverhoofdman
priester, oppergoden, vertel, vertel,
vertel ons een verhaal.

O Luxor, tempel van het licht,
blijf stralen tot in de zwartste nacht.
Breng ons de wereld en haar dromen,
liefde, gruwel, onzin, al haar vragen
en laat ons aangeraakt naar buiten komen
en je licht de stad in dragen.

© Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter Zutphen 2019 -
Gemaakt en voorgedragen b.g.v. 100 jarig bestaan van Filmhuis Luxor, 5 oktober 2019