Herfst in de halvem

héé stralende boom
met goudgerande takken
en roodbruine bladeren
je lijkt wel geen boom!

maar een grote zachte zetel
van bemost hertengewei

een licht wapperende kruin
zoals die van mijn zoon
die ik zo vaak heb geaaid

mag ik je aanraken
mee wuiven

zachtjes van je rood genieten? 

diep
aan
je geritsel
voelen?

Het gedicht Herfst in de Halvemaanstraat was een van de ingezonden gedichten bij de sollicitatie van Eke Mannink.