Mas Papo groot

Herdenking 2018

hij moest
de dingen doen die hij moest doen
vliegen in formatie naar de andere kant
naar waar het oorlog was
naar onbekende oorden
geen woorden voor zijn gevoel

een flits in de nacht
zag zijn vleugels branden
besloot het dorp te mijden
en met zijn laatste handen
de kist in water te doen belanden

4 mei

een stille tocht voor allen
die toen gevallen zijn
het plein is weer gevuld met hen
die herdenken en in stilte willen zijn
het volkslied gezongen of gedacht

de kransen door hoogwaardigheidsbekleders
aangebracht en gezet op houten schragen
de bloemen neergelegd

de steden nu belegd
met messing struikelstenen
hier hebben zij gewoond
gelachen gehuild tot zij verdwenen
in verre oorden het leven lieten

het is nog van alledag
laat het tot een einde komen
het onnodig bloedvergieten

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Geschreven bij de dodenherdenking 4 mei 2018