Geld

Hoe vaar je wel, hoe doe je goed,
hoe ga je door het leven?
Wil je meer ontvangen of juist geven?
En is van belang hoe je dat doet?

Wat is je koers, wat is je aandeel
in het geluk van anderen?
Maakt rustig mee-meanderen
‘t bestaan tot een bevredigend geheel?

Moet je bijsturen, meer vormgeven – hoe
goed is waardevast als richtlijn.
Hoe aan inflatie onderhevig het gedoe

rondom je levensdoel. En moet er zicht zijn
op verzilv’ring naar het einde toe?
Leef. Leef goed! En laat je bonus een gedicht zijn.

© eke mannink, stadsdichter van zutphen.

Het regionaal kantoor van de Rabobank op de Mars heeft een zeer moderne uitstraling.
De directie en medewerkers wilden een poëtisch element in de entreehal.
Glaswandvullend is dit gedicht nu te lezen naast de balie. Een sensatie, in elk geval voor de dichter zelf !