En nu eigen nieuws

Het hoogste gradental in ons land ooit gemeten,
sinds alle standen van het kwik worden geteld.
De warmste plek, de plaats waar men ’t meeste zweette,
wordt in de landelijke cijfers trots vermeld.

De meesten onder ons hebben het nooit geweten
laat staan ervaren, want het was een tijd gelee.
Ikzelf bijvoorbeeld had hierover geen idee,
terwijl ik nauw’lijks statistieken kan vergeten
en menig onderzoeksrapportje heb gespeld.

’t Was een tijd waarin geleden werd en nee
der land was arm. En er was nauwelijks eten
en juist veel narigheid en veel geweld.

Het hoogste gradental in ons land ooit gemeten
zo’n zomer waarin alles wat kan smelten, smelt
het was augustus vierenveertig, en ’n hete;
achtendertig komma zes – in Warnsveld.

©  eke mannink, stadsdichter van zutphen

jan 2011