Anna Wiersma

Double bind

(voor Mohamed Isim Alla)

Verscholen achter wetten
die leiden tot verwarring,
onduidelijkheid een
omgekeerd effect,
maar bovenal verdriet.
Het siert ons niet.

Een goede vader, vriend en buur,
die geven kan, die niet verzaakt.
Die sterk blijft, zelfs als pingpongbal.
Wat van hem wordt gevraagd
en méér, geeft hem geen recht.
Wij zien hem niet.

Zijn kinderen kunnen toch
bij jeugdzorg wel terecht,
in het verschiet?

© Anna Wiersma, 4-5-2015, stadsdichter Zutphen 2015-
‘Double bind’ is gemaakt voor de ‘Zutphense’ asielzoeker Mohamed Isim Alla