Dodenherdenking 2009

Naast de katholieke begraafplaats
aan de Warnsveldseweg
Staat aan het begin van een voetpad
het gedenkteken van Sir Philip Sidney
In 1586 gesneuveld tweeëndertig jaar oud

Dodenherdenking 2009

De nog net leesbare tekst op de bemoste steen
luidt: Thy necessity is greater then mine
uw nood is groter dan de mijne, een uitspraak
ingekerfd met een beitel als zijn laatste woorden

Ook voor deze 32 jarige soldaat was oorlog
een tot hier en niet verder: Zutphen 1586
het zijn allang versteende feiten hoe actueel
moet de dood zijn om herdacht te worden

Maar ook een steen zal tijd niet overleven
verwering is vaak oorzaak van vergeten
verleden tijd is er vooral om af te leren
verdringing morrelt steeds aan ons gedrag

Tekens wachten jaarlijks op twee minuten stilte
of op belangstelling van een toevallige passant
die in de krant leest  dat weer een 32 jarige
soldaat zo maar gesneuveld is in Uruzgan

In oorlogstijd heeft dood vrijwel het laatste woord
zij ondervonden het nu meer dan 60 jaar geleden
hun nood was toen veel groter dan de onze
hun weerklank onbegrepen, hun heengaan ongehoord.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen