site - 1

Dierenverblijf Vogelpark

Een schaap op schoot
een geit op zijn schouders
alle kippendriften om zich heen
zelfs de kalkoen vergeet even
haar deftige hooghartigheid.
Elke dag zit hij daar met koffie
zijn benen uitgestrekt tussen de hoeven,
poten, vleugels, kammen en geweien
en zwaait blijmoedig naar de mensen
met hun schone handen, geiten
vol zorgen op hun rug, schapen
van weemoed tussen hun benen,
door de snavels en tanden
van het leven achter de hekken
gepikt, geplukt en gebeten.

© Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter Zutphen 2019 -

Geschreven bij de verkiezing tot stadsdichter (1 juli 2018)