De toekomst van Zutphen

Kijkt u eens snel in uw glazen bol;
stáát ie er nog, de boekentempel?
Hoog van dak en laag van drempel…
Is het er rustig of stroomt ie juist vol?

Bleek het een loze dreiging, dat sluiten
door B&W, op de tiende maart?
Kijkt u alstublieft of het is bewaard,
of ging de gemeente zich ernstig te buiten

aan grove besluiten en is er geen boek
meer te leen in de ganse stad?
En de Hanzehof, ziet u dát?
Of is het hele theater zoek?

Want er gaan stemmen op dat het tactiek is;
dat ’t wijken van de bibliotheek
niets meer dan een truukje leek
om de rest aan te pakken. Hoe sjiek is

onze gemeenteraad nou gebleken?
’t Museum Henriette Polak,
is dat werkelijk met groot gemak
wegbezuinigd, een paar pennestreken?

En kunt u tevoorschijn halen
hoeveel kinderen in onze stad
nog muzieklessen krijgen en wat
ze daar nou voor moeten betalen?

Waarom kijkt u zo raar als ik vraag
om de toekomst van ons culturele
reilen en zeilen helder te krijgen?
Met de wetenschap van vandaag
is ’t heel interessant voor velen.
Waarzegger … wat kijkt u toch ernstig. En waarom blijft u nou zwijgen?

©  eke mannink, stadsdichter van zutphen , maart 2011

Begin maart maakte B&W van Zutphen de bezuinigingsplannen bekend. Deze riepen/roepen veel weerstand op. Ook bij de stadsdichter.