De Ernst van de Zaak

Hekeldicht naar Vondel’s voorbeeld

Welk een onvermoede tijding komt deze stad bezwaren
wat is er plots in Ernst Hirsch Ballin’s hoofd gevaren
waarom O Zutphen:  juristenkroon der steden
dreigt  nu uw Rechter-hand te worden afgesneden?

Wat door de Raad van Rechtspraak hem is voorgelegd
heeft hij koelbloedig naast zich neergelegd
zijn voorstel stoelt op het misverstand dat afstoting
van taken vanzelf leidt tot schaalvergroting

Het moge zijn dat gij er niet hebt bij gezeten
er was een afspraak, misschien dat gij die hebt vergeten
dat Zutphens rechtbank zich kon voorbereiden
op handhaving en ja: zelfs drastisch uit kon breiden

Waarom treft deze torenstad rijk aan juridische traditie
een wankel politiek beleid met centralistische ambitie
De oprecht gestelde vraag is nu waartoe dit alles leidt
welzeker niet tot beter recht en meer gerechtigheid !

Gij die regeert en waakt over het recht en weet,
dat gij ten dienste van dit land een lastig ambt bekleedt,
overweeg nog eens uw onzalig voorstel te herschrijven
en laat Zutphen centrum van de jurisdictie blijven.

Ton Luijten
© Dichter bij Zutphen