CORONA II

Zutphen huilt om wat we moeten missen
niets is bestand tegen het geweld
van een virus dat alles uit kan wissen
zo niet ons leven, dan ons werk en geld
we moeten omgaan met het ongewisse
en angst om wat de teller telt.

We zwaaien, leggen handen op de ramen
zo zijn we toch nog even samen
‘Lieve oma en de rest’ stond er in krijt
op het pad dat langs Sutfene leidt
het lag met gekleurde bloemen bol
Lieve oma’s en de rest, hou vol!

© Otteline van Panthaleon van Eck, stadsdichter Zutphen 2019 – 2020