DBZ-2019 - - 93

Belang

Zutphen, houdt u van poëzie? Een weifelende vinger
in cafe de deur.
Wat is het nut van woorden,
zo geabstraheerd?
Zijn wij het spel met taal
bij het opgroeien verleerd?
Als u weet wat metrum is,
kunt u iemand imponeren.
Toch loont het meer om in die tijd
goed boekhouden te leren.

Schoonheid schuilt
in de afwezigheid van nut.
Een leegte, een krater,
waar men op de rand kan dansen.
Waar men even stil kan zijn.
Een bloesem in de wind.
Een druppel op een raam.
Een straatje glanzend in de regen,
een mijmering,
terwijl wij heel terloops in deze stad,
naar elkaar toe bewegen.

© Merel Hubatka, stadsdichter Zutphen 2019 -

geschreven n.a.v de vraag van Gerbrand Pot (B-FM) naar het belang van poëzie, voor mij.