Anna Wiersma

Autobiografie

 

En nu het boek
gesloten is
staan wij in het
verhaal geschreven.
In ’t laatste hoofdstuk
en de laatste zin,
is nu te lezen
wat, misschien aanwezig
al, verborgen lag
in ons begin
van samen zijn.
Nog dwaalden wij langs
smalle paden, kleine wegen.
Nog groeten wij
wat ons, versluierd soms,
gegeven was.
Wij staan, tot aan
de laatste punt,
in ons verhaal geschreven.

© Anna Wiersma, 25-3-2015, stadsdichter Zutphen 2015-