Mas Papo groot

Als je koning bent

Een scheiding in je haar
je moet wel want daar
komen de koetsen aan,
je hebt nou eenmaal dat bestaan
van aanzien en van macht.
Het volk dat nu van jou verwacht
te doen wat zij niet kunnen
dragen, de kroon met al zijn pracht.

Het werk en het daag’lijks moeten
de plicht die roept je weg
van wat je ‘t meeste dierbaar is.

Nog even kind te kunnen zijn
in de geborgenheid van het gezin.
Geen strop of stijf gesteven boorden
schudden van duizend handen.
En af en toe een week of wat
in verre onzichtbare landen.

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Ter gelegenheid van Koningsdag. Voorgelezen op de dag ervoor, op 26 april 2017 in de Burgerzaal voor de gedecoreerden van Zutphen.