Home

Herdenking 2018

hij moest
de dingen doen die hij moest doen
vliegen in formatie naar de andere kant
naar waar het oorlog was
naar onbekende oorden
geen woorden voor zijn gevoel

een flits in de nacht
zag zijn vleugels branden
besloot het dorp te mijden
en met zijn laatste handen
de kist in water te doen belanden

4 mei

een stille tocht voor allen
die toen gevallen zijn
het plein is weer gevuld met hen
die herdenken en in stilte willen zijn
het volkslied gezongen of gedacht

de kransen door hoogwaardigheidsbekleders
aangebracht en gezet op houten schragen
de bloemen neergelegd

de steden nu belegd
met messing struikelstenen
hier hebben zij gewoond
gelachen gehuild tot zij verdwenen
in verre oorden het leven lieten

het is nog van alledag
laat het tot een einde komen
het onnodig bloedvergieten

© Mas Papo, stadsdichter Zutphen 2017 -

Geschreven bij de dodenherdenking 4 mei 2018

——————————————————————————————————————–

Schermafbeelding-2018-02-21-om-22.07.21

Dichter bij Zutphen verlevendigt de Zutphense en Warnsveldse samenleving door middel van het aanstellen van een stadsdichter en het op creatieve wijze betrekken van de burgers bij de Zutphense en Warnsveldse samenleving door middel van poëzie. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de stad.

wat doet de stadsdichter
De formele rol staat beschreven  in het reglement: “de stadsdichter draagt bij aan het sociaal culturele klimaat van Zutphen en Warnsveld door het schrijven van gedichten en door het voordragen uit eigen werk tijdens culturele activiteiten en andere belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Zutphen.

In die hoedanigheid zal hij gedichten bij vele gelegenheden gaan maken en vervolgens ook voordragen”.

Wat veel mensen en organisaties niet weten, is dat iedereen de stadsdichter kan vragen een toepasselijk gedicht voor een gelegenheid te schrijven.

Denk aan de opening of jubileum van een winkel of bedrijf of een, al dan niet persoonlijke, herdenking of een thema-avond.
Ook bij culturele activiteiten kan het aantrekkelijk zijn om het programma te vervolmaken met het optreden van de stadsdichter.  Eigenlijk is bijna alles bespreekbaar. 

workshops
Een (stads)dichter schrijft gedichten en/of draagt ze voor, maar vindt het vaak ook erg leuk om samen met anderen aan de slag te gaan.

Tijdens lessen Nederlands, al dan niet aan de hand van een thema, samen met leerlingen gedichten schrijven. Dat kan worden voorafgegaan door lessen in dichten: wat is een gedicht;  welke soorten zijn er en hoe maak je er één?
Dit kan vanzelfsprekend ook in een groep met ouderen, in een zorginstelling of bij een vereniging.

tarief
Het maken en voorlezen van  een gedicht voor een speciale gelegenheid kent 3 categorieën: de stadsdichter maakt een gedicht voor de betreffende gelegenheid en komt het zelf voordragen, hij schrijft het gedicht maar draagt het niet voor of hij draagt een bestaand gedicht voor.
Het tarief hangt in alle gevallen af van het feit of het verzoek van een non-profit organisatie dan wel een particulier afkomstig is, óf dat het een zakelijke (commerciële) opdracht betreft.  

Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt, kunt u contact opnemen met  het secretariaat van Dichter bij Zutphen: info@dichterbijzutphen.nl

 

Stichting Dichter bij Zutphen heeft de ANBI-status.

Anbi