Home

opzet STADSDICHTER vernieuwt

De verkiezing van de Stadsdichter van Zutphen krijgt een nieuwe opzet. Iedereen met dichttalent uit Zutphen of omstreken, kan zich nu al kandideren als Stadsdichter 2019 – 2021 en wordt opgeroepen om dat vóór uiterlijk 30 juni te doen.

aanmelden

De kandidaten worden verzocht bij hun aanmelding vier gedichten aan te leveren. Van deze gedichten moeten er tenminste twee  zijn geschreven in de periode maart-juni en betrekking hebben op de actualiteit van Zutphen of Warnsveld. Daarnaast sturen kandidaten een kort CV met betrekking tot hun dichterschap in én een korte beschrijving met hun motivatie voor de functie van Stadsdichter.

Degenen die zich kandidaat willen stellen, kunnen dit – onder vermelding van naam- en adresgegevens sturen naar: info@dichterbijzutphen.nl 

nieuwe opzet – vervolgrondes

In de loop van augustus  maakt de vijfhoofdige jury een eerste selectie. De geselecteerde kandidaten die voortkomen uit deze ronde worden bij een tweetal evenementen uitgedaagd om zich te presenteren. Niet alleen via de ‘papieren’ tekst maar ook via een presentatie, één of meer optredens, een filmpje van een optreden, of een thema-opdracht voor een te schrijven gedicht.
Kortom: deelnemers kunnen zichzelf meer eigen(tijds) profileren. De kwaliteit van hun poëzie blijft van groot belang, maar ook andere aspecten wegen mee bij de uitverkiezing: optreden en performance, motivatie voor de functie, een eigen stijl et cetera.

De jury staat onder voorzitterschap van burgemeester Annemieke Vermeulen en bestaat verder uit de huidige stadsdichter Mas Papo, Myrthe Andriessen (docent), Hans Heesen (directeur Luxor) en Peter Jan Vermeij (tekstschrijver).

Stadsdichterschap 

De Stadsdichter bekleedt de functie voor een termijn van twee jaar. Jaarlijks maakt de dichter een aantal stadsgedichten. De dichter zal gedurende zijn/haar termijn, diverse keren publiekelijk optreden. De Stadsdichter ontvangt voor zijn/haar werk een honorarium. Het reglement stelt als eis dat de dichter regelmatig verblijft in de gemeente Zutphen en zich betrokken voelt bij de Zutphense en Warnsveldse samenleving.

Manifestatie
Tijdens de manifestatie op Gedichtendag 31 januari 2019, wordt de huidige stadsdichter Mas Papo, uitgeluid én de nieuwe stadsdichter, ingeluid.

——————————————————————————————————————–

Schermafbeelding-2018-02-21-om-22.07.21

Dichter bij Zutphen verlevendigt de Zutphense en Warnsveldse samenleving door middel van het aanstellen van een stadsdichter en het op creatieve wijze betrekken van de burgers bij de Zutphense en Warnsveldse samenleving door middel van poëzie. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de stad.

wat doet de stadsdichter
De formele rol staat beschreven  in het reglement: “de stadsdichter draagt bij aan het sociaal culturele klimaat van Zutphen en Warnsveld door het schrijven van gedichten en door het voordragen uit eigen werk tijdens culturele activiteiten en andere belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Zutphen.

In die hoedanigheid zal hij gedichten bij vele gelegenheden gaan maken en vervolgens ook voordragen”.

Wat veel mensen en organisaties niet weten, is dat iedereen de stadsdichter kan vragen een toepasselijk gedicht voor een gelegenheid te schrijven.

Denk aan de opening of jubileum van een winkel of bedrijf of een, al dan niet persoonlijke, herdenking of een thema-avond.
Ook bij culturele activiteiten kan het aantrekkelijk zijn om het programma te vervolmaken met het optreden van de stadsdichter.  Eigenlijk is bijna alles bespreekbaar. 

workshops
Een (stads)dichter schrijft gedichten en/of draagt ze voor, maar vindt het vaak ook erg leuk om samen met anderen aan de slag te gaan.

Tijdens lessen Nederlands, al dan niet aan de hand van een thema, samen met leerlingen gedichten schrijven. Dat kan worden voorafgegaan door lessen in dichten: wat is een gedicht;  welke soorten zijn er en hoe maak je er één?
Dit kan vanzelfsprekend ook in een groep met ouderen, in een zorginstelling of bij een vereniging.

tarief
Het maken en voorlezen van  een gedicht voor een speciale gelegenheid kent 3 categorieën: de stadsdichter maakt een gedicht voor de betreffende gelegenheid en komt het zelf voordragen, hij schrijft het gedicht maar draagt het niet voor of hij draagt een bestaand gedicht voor.
Het tarief hangt in alle gevallen af van het feit of het verzoek van een non-profit organisatie dan wel een particulier afkomstig is, óf dat het een zakelijke (commerciële) opdracht betreft.  

Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt, kunt u contact opnemen met  het secretariaat van Dichter bij Zutphen: info@dichterbijzutphen.nl

 

Stichting Dichter bij Zutphen heeft de ANBI-status.

Anbi